کمترین: 
94
بیشترین: 
95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
1/30 14:30
قیمت روبل روسیه امروز 30 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 14:00","price":94},{"date":"1397/01/30 14:30","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398