کمترین: 
6775
بیشترین: 
6780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6775
زمان: 
1/30 12:20
قیمت یورو امروز 30 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 30 فروردین 1397 , 6775 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 12:00","price":6780},{"date":"1397/01/30 12:20","price":6775}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398