کمترین: 
1552
بیشترین: 
1553
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1552
زمان: 
1/30 22:40
قیمت ریال عربستان امروز 30 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 1552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 11:50","price":1553},{"date":"1397/01/30 12:30","price":1552},{"date":"1397/01/30 12:40","price":1553},{"date":"1397/01/30 15:00","price":1552},{"date":"1397/01/30 15:10","price":1553},{"date":"1397/01/30 15:50","price":1552},{"date":"1397/01/30 16:00","price":1553},{"date":"1397/01/30 18:20","price":1552},{"date":"1397/01/30 18:50","price":1553},{"date":"1397/01/30 19:30","price":1552},{"date":"1397/01/30 20:00","price":1553},{"date":"1397/01/30 20:30","price":1552},{"date":"1397/01/30 20:50","price":1553},{"date":"1397/01/30 21:50","price":1552},{"date":"1397/01/30 22:30","price":1553},{"date":"1397/01/30 22:40","price":1552}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398