کمترین: 
894000
بیشترین: 
897000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
894000
زمان: 
1/30 13:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 894000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 11:42","price":895000},{"date":"1397/01/30 12:12","price":896000},{"date":"1397/01/30 12:24","price":897000},{"date":"1397/01/30 13:06","price":896500},{"date":"1397/01/30 13:12","price":896000},{"date":"1397/01/30 13:30","price":894000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398