کمترین: 
891000
بیشترین: 
894000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
891000
زمان: 
1/30 13:30
قیمت نیم سکه امروز 30 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 891000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 11:42","price":892000},{"date":"1397/01/30 12:12","price":893000},{"date":"1397/01/30 12:24","price":894000},{"date":"1397/01/30 13:06","price":893500},{"date":"1397/01/30 13:12","price":893000},{"date":"1397/01/30 13:30","price":891000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398