کمترین: 
1829000
بیشترین: 
1842000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1829000
زمان: 
1/30 14:30
قیمت سکه امامی امروز 30 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 1829000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 11:42","price":1841000},{"date":"1397/01/30 12:12","price":1840000},{"date":"1397/01/30 12:42","price":1842000},{"date":"1397/01/30 13:00","price":1838000},{"date":"1397/01/30 13:06","price":1835000},{"date":"1397/01/30 13:24","price":1834000},{"date":"1397/01/30 13:30","price":1830000},{"date":"1397/01/30 14:30","price":1829000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398