کمترین: 
688
بیشترین: 
691
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
688
زمان: 
1/30 22:00
قیمت کرون سوئد امروز 30 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 فروردین 1397 , 688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:50","price":689},{"date":"1397/01/30 11:20","price":688},{"date":"1397/01/30 11:40","price":689},{"date":"1397/01/30 11:50","price":690},{"date":"1397/01/30 14:50","price":691},{"date":"1397/01/30 15:50","price":690},{"date":"1397/01/30 16:00","price":691},{"date":"1397/01/30 18:00","price":690},{"date":"1397/01/30 18:20","price":691},{"date":"1397/01/30 18:50","price":690},{"date":"1397/01/30 19:00","price":691},{"date":"1397/01/30 19:30","price":690},{"date":"1397/01/30 20:30","price":688},{"date":"1397/01/30 21:50","price":689},{"date":"1397/01/30 22:00","price":688}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398