کمترین: 
13
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14
زمان: 
1/30 18:00
قیمت درام ارمنستان امروز 30 فروردین 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":13},{"date":"1397/01/30 18:00","price":14}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398