کمترین: 
1461
بیشترین: 
1463
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1461
زمان: 
1/30 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 1461 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":1461},{"date":"1397/01/30 12:20","price":1462},{"date":"1397/01/30 12:40","price":1461},{"date":"1397/01/30 14:30","price":1462},{"date":"1397/01/30 15:20","price":1461},{"date":"1397/01/30 15:30","price":1462},{"date":"1397/01/30 16:50","price":1463},{"date":"1397/01/30 18:20","price":1462},{"date":"1397/01/30 18:50","price":1463},{"date":"1397/01/30 20:00","price":1462},{"date":"1397/01/30 21:30","price":1461}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398