کمترین: 
4383
بیشترین: 
4390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4383
زمان: 
1/30 22:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 فروردین 1397 , 4383 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":4390},{"date":"1397/01/30 11:00","price":4389},{"date":"1397/01/30 11:50","price":4390},{"date":"1397/01/30 13:20","price":4388},{"date":"1397/01/30 13:50","price":4389},{"date":"1397/01/30 14:20","price":4388},{"date":"1397/01/30 14:30","price":4389},{"date":"1397/01/30 15:10","price":4388},{"date":"1397/01/30 15:30","price":4389},{"date":"1397/01/30 16:00","price":4390},{"date":"1397/01/30 18:00","price":4389},{"date":"1397/01/30 19:00","price":4390},{"date":"1397/01/30 20:00","price":4389},{"date":"1397/01/30 20:30","price":4386},{"date":"1397/01/30 21:20","price":4385},{"date":"1397/01/30 21:50","price":4384},{"date":"1397/01/30 22:00","price":4383},{"date":"1397/01/30 22:30","price":4384},{"date":"1397/01/30 22:40","price":4383}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398