کمترین: 
5807
بیشترین: 
5836
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5809
زمان: 
1/30 22:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 5809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":5827},{"date":"1397/01/30 10:30","price":5826},{"date":"1397/01/30 10:50","price":5825},{"date":"1397/01/30 11:00","price":5822},{"date":"1397/01/30 11:20","price":5824},{"date":"1397/01/30 11:30","price":5827},{"date":"1397/01/30 11:40","price":5828},{"date":"1397/01/30 11:50","price":5830},{"date":"1397/01/30 12:20","price":5833},{"date":"1397/01/30 12:30","price":5835},{"date":"1397/01/30 12:40","price":5830},{"date":"1397/01/30 13:20","price":5824},{"date":"1397/01/30 13:50","price":5827},{"date":"1397/01/30 14:00","price":5825},{"date":"1397/01/30 14:20","price":5824},{"date":"1397/01/30 14:30","price":5825},{"date":"1397/01/30 15:00","price":5824},{"date":"1397/01/30 15:10","price":5825},{"date":"1397/01/30 15:20","price":5828},{"date":"1397/01/30 15:30","price":5832},{"date":"1397/01/30 15:50","price":5828},{"date":"1397/01/30 16:00","price":5827},{"date":"1397/01/30 16:30","price":5831},{"date":"1397/01/30 16:50","price":5833},{"date":"1397/01/30 17:30","price":5834},{"date":"1397/01/30 18:20","price":5836},{"date":"1397/01/30 18:50","price":5831},{"date":"1397/01/30 19:00","price":5835},{"date":"1397/01/30 19:30","price":5832},{"date":"1397/01/30 20:00","price":5818},{"date":"1397/01/30 20:20","price":5816},{"date":"1397/01/30 20:30","price":5807},{"date":"1397/01/30 20:50","price":5811},{"date":"1397/01/30 21:50","price":5812},{"date":"1397/01/30 22:00","price":5809},{"date":"1397/01/30 22:30","price":5810},{"date":"1397/01/30 22:40","price":5809}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398