کمترین: 
4160
بیشترین: 
4195
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4161
زمان: 
1/30 22:40
قیمت دلار نیوزیلند امروز 30 فروردین 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 30 فروردین 1397 , 4161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":4195},{"date":"1397/01/30 10:50","price":4194},{"date":"1397/01/30 11:20","price":4192},{"date":"1397/01/30 11:30","price":4191},{"date":"1397/01/30 11:40","price":4189},{"date":"1397/01/30 11:50","price":4193},{"date":"1397/01/30 12:30","price":4187},{"date":"1397/01/30 13:20","price":4185},{"date":"1397/01/30 13:50","price":4186},{"date":"1397/01/30 14:00","price":4184},{"date":"1397/01/30 14:20","price":4185},{"date":"1397/01/30 15:00","price":4184},{"date":"1397/01/30 15:10","price":4181},{"date":"1397/01/30 15:50","price":4179},{"date":"1397/01/30 16:00","price":4182},{"date":"1397/01/30 16:30","price":4181},{"date":"1397/01/30 16:50","price":4182},{"date":"1397/01/30 18:00","price":4175},{"date":"1397/01/30 18:20","price":4177},{"date":"1397/01/30 19:00","price":4180},{"date":"1397/01/30 19:30","price":4178},{"date":"1397/01/30 20:00","price":4176},{"date":"1397/01/30 20:20","price":4174},{"date":"1397/01/30 20:30","price":4169},{"date":"1397/01/30 20:50","price":4166},{"date":"1397/01/30 21:00","price":4167},{"date":"1397/01/30 21:20","price":4163},{"date":"1397/01/30 22:00","price":4162},{"date":"1397/01/30 22:30","price":4160},{"date":"1397/01/30 22:40","price":4161}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398