کمترین: 
4451
بیشترین: 
4497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4453
زمان: 
1/30 22:40
قیمت دلار استرالیا امروز 30 فروردین 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 30 فروردین 1397 , 4453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":4497},{"date":"1397/01/30 10:30","price":4493},{"date":"1397/01/30 10:50","price":4495},{"date":"1397/01/30 11:00","price":4494},{"date":"1397/01/30 11:20","price":4490},{"date":"1397/01/30 11:30","price":4489},{"date":"1397/01/30 11:40","price":4488},{"date":"1397/01/30 11:50","price":4494},{"date":"1397/01/30 12:20","price":4495},{"date":"1397/01/30 12:30","price":4493},{"date":"1397/01/30 12:40","price":4490},{"date":"1397/01/30 13:20","price":4486},{"date":"1397/01/30 13:50","price":4489},{"date":"1397/01/30 14:00","price":4488},{"date":"1397/01/30 14:20","price":4489},{"date":"1397/01/30 15:10","price":4488},{"date":"1397/01/30 15:20","price":4486},{"date":"1397/01/30 15:30","price":4488},{"date":"1397/01/30 15:50","price":4487},{"date":"1397/01/30 16:00","price":4488},{"date":"1397/01/30 16:30","price":4487},{"date":"1397/01/30 17:30","price":4480},{"date":"1397/01/30 18:00","price":4478},{"date":"1397/01/30 18:50","price":4476},{"date":"1397/01/30 19:00","price":4481},{"date":"1397/01/30 19:30","price":4478},{"date":"1397/01/30 20:00","price":4476},{"date":"1397/01/30 20:20","price":4474},{"date":"1397/01/30 20:30","price":4468},{"date":"1397/01/30 20:50","price":4463},{"date":"1397/01/30 21:00","price":4462},{"date":"1397/01/30 21:20","price":4455},{"date":"1397/01/30 21:30","price":4457},{"date":"1397/01/30 22:00","price":4453},{"date":"1397/01/30 22:30","price":4451},{"date":"1397/01/30 22:40","price":4453}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398