کمترین: 
4536
بیشترین: 
4557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4538
زمان: 
1/30 22:40
قیمت دلار کانادا امروز 30 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 فروردین 1397 , 4538 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":4550},{"date":"1397/01/30 10:30","price":4547},{"date":"1397/01/30 10:50","price":4548},{"date":"1397/01/30 11:00","price":4549},{"date":"1397/01/30 11:20","price":4547},{"date":"1397/01/30 11:50","price":4552},{"date":"1397/01/30 12:20","price":4553},{"date":"1397/01/30 12:30","price":4551},{"date":"1397/01/30 12:40","price":4550},{"date":"1397/01/30 13:20","price":4547},{"date":"1397/01/30 13:50","price":4550},{"date":"1397/01/30 14:00","price":4549},{"date":"1397/01/30 14:50","price":4550},{"date":"1397/01/30 15:20","price":4552},{"date":"1397/01/30 16:00","price":4555},{"date":"1397/01/30 16:50","price":4557},{"date":"1397/01/30 18:00","price":4552},{"date":"1397/01/30 18:20","price":4554},{"date":"1397/01/30 18:50","price":4550},{"date":"1397/01/30 19:00","price":4553},{"date":"1397/01/30 19:30","price":4550},{"date":"1397/01/30 20:00","price":4551},{"date":"1397/01/30 20:20","price":4550},{"date":"1397/01/30 20:30","price":4544},{"date":"1397/01/30 20:50","price":4543},{"date":"1397/01/30 21:20","price":4540},{"date":"1397/01/30 21:50","price":4538},{"date":"1397/01/30 22:00","price":4536},{"date":"1397/01/30 22:30","price":4537},{"date":"1397/01/30 22:40","price":4538}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398