کمترین: 
968
بیشترین: 
970
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
968
زمان: 
1/30 20:20
قیمت یوان چین امروز 30 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 968 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":970},{"date":"1397/01/30 11:30","price":969},{"date":"1397/01/30 12:20","price":970},{"date":"1397/01/30 12:30","price":969},{"date":"1397/01/30 13:20","price":968},{"date":"1397/01/30 13:50","price":969},{"date":"1397/01/30 14:00","price":968},{"date":"1397/01/30 15:00","price":969},{"date":"1397/01/30 18:00","price":968},{"date":"1397/01/30 19:00","price":969},{"date":"1397/01/30 20:20","price":968}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398