کمترین: 
1447
بیشترین: 
1457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1448
زمان: 
1/30 22:30
قیمت لیر ترکیه امروز 30 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 1448 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":1457},{"date":"1397/01/30 10:30","price":1456},{"date":"1397/01/30 11:00","price":1455},{"date":"1397/01/30 11:20","price":1454},{"date":"1397/01/30 11:30","price":1453},{"date":"1397/01/30 11:50","price":1454},{"date":"1397/01/30 12:30","price":1453},{"date":"1397/01/30 13:20","price":1449},{"date":"1397/01/30 13:50","price":1450},{"date":"1397/01/30 14:20","price":1449},{"date":"1397/01/30 14:50","price":1450},{"date":"1397/01/30 15:10","price":1453},{"date":"1397/01/30 15:30","price":1455},{"date":"1397/01/30 15:50","price":1453},{"date":"1397/01/30 16:50","price":1454},{"date":"1397/01/30 17:30","price":1456},{"date":"1397/01/30 18:00","price":1454},{"date":"1397/01/30 18:20","price":1453},{"date":"1397/01/30 18:50","price":1452},{"date":"1397/01/30 19:00","price":1453},{"date":"1397/01/30 19:30","price":1452},{"date":"1397/01/30 20:20","price":1450},{"date":"1397/01/30 20:30","price":1448},{"date":"1397/01/30 20:50","price":1447},{"date":"1397/01/30 21:00","price":1448},{"date":"1397/01/30 21:20","price":1447},{"date":"1397/01/30 21:30","price":1448},{"date":"1397/01/30 22:00","price":1447},{"date":"1397/01/30 22:30","price":1448}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398