کمترین: 
2470.5
بیشترین: 
2470.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.5
زمان: 
1/30 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 30 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 2470.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":2470.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398