کمترین: 
69.1
بیشترین: 
69.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.1
زمان: 
1/30 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 30 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 69.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":69.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398