کمترین: 
13454.7
بیشترین: 
13454.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13454.7
زمان: 
1/30 09:10
قیمت بات تایلند امروز 30 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 فروردین 1397 , 13454.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":13454.7}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398