کمترین: 
1080.4
بیشترین: 
1080.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1080.4
زمان: 
1/30 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 1080.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":1080.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398