کمترین: 
10922.8
بیشترین: 
10922.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10922.8
زمان: 
1/30 09:10
قیمت ریال عمان امروز 30 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 10922.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":10922.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398