کمترین: 
1153.8
بیشترین: 
1153.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.8
زمان: 
1/30 09:10
قیمت ریال قطر امروز 30 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 فروردین 1397 , 1153.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":1153.8}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398