کمترین: 
60.1
بیشترین: 
60.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.1
زمان: 
1/30 09:10
قیمت افغانی امروز 30 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 60.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":60.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398