کمترین: 
4336.7
بیشترین: 
4336.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4336.7
زمان: 
1/30 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 4336.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":4336.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398