کمترین: 
3909.4
بیشترین: 
3909.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3909.4
زمان: 
1/30 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 30 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 3909.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":3909.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398