کمترین: 
1143.6
بیشترین: 
1143.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143.6
زمان: 
1/30 09:10
قیمت درهم امارات امروز 30 فروردین 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 1143.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":1143.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398