کمترین: 
5962
بیشترین: 
5962
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5962
زمان: 
1/30 09:10
قیمت پوند امروز 30 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 30 فروردین 1397 , 5962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 09:10","price":5962}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398