کمترین: 
1341.64
بیشترین: 
1354.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1345.59
زمان: 
1/30 23:55
قیمت اونس طلا امروز 30 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 30 فروردین 1397 , 1345.59 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398