کمترین: 
68.36
بیشترین: 
68.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.36
زمان: 
1/29 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 68.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 17:32","price":68.36}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398