کمترین: 
49
بیشترین: 
51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
49
زمان: 
1/29 20:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 13:20","price":51},{"date":"1397/01/29 16:20","price":50},{"date":"1397/01/29 16:40","price":49},{"date":"1397/01/29 18:20","price":50},{"date":"1397/01/29 20:20","price":49}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398