کمترین: 
356000
بیشترین: 
359000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
359000
زمان: 
1/29 16:36
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 29 فروردین 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 359000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 13:06","price":356500},{"date":"1397/01/29 13:30","price":356000},{"date":"1397/01/29 16:12","price":357500},{"date":"1397/01/29 16:36","price":359000}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398