کمترین: 
561500
بیشترین: 
566500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
566500
زمان: 
1/29 18:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 29 فروردین 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 566500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 13:06","price":561500},{"date":"1397/01/29 13:30","price":563500},{"date":"1397/01/29 13:54","price":562500},{"date":"1397/01/29 14:54","price":561500},{"date":"1397/01/29 15:54","price":563000},{"date":"1397/01/29 16:12","price":564500},{"date":"1397/01/29 17:54","price":565500},{"date":"1397/01/29 18:00","price":566500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398