کمترین: 
891000
بیشترین: 
894000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
894000
زمان: 
1/29 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 29 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 894000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 13:06","price":891000},{"date":"1397/01/29 13:30","price":893000},{"date":"1397/01/29 13:54","price":892000},{"date":"1397/01/29 14:54","price":891000},{"date":"1397/01/29 16:12","price":891500},{"date":"1397/01/29 16:36","price":892000},{"date":"1397/01/29 17:54","price":893000},{"date":"1397/01/29 18:00","price":894000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398