کمترین: 
355000
بیشترین: 
358000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
358000
زمان: 
1/29 16:36
قیمت سکه گرمی امروز 29 فروردین 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 358000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 13:06","price":355500},{"date":"1397/01/29 13:30","price":355000},{"date":"1397/01/29 16:12","price":356500},{"date":"1397/01/29 16:36","price":358000}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398