کمترین: 
558500
بیشترین: 
563500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
563500
زمان: 
1/29 18:00
قیمت ربع سکه امروز 29 فروردین 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 563500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 13:06","price":558500},{"date":"1397/01/29 13:30","price":560500},{"date":"1397/01/29 13:54","price":559500},{"date":"1397/01/29 14:54","price":558500},{"date":"1397/01/29 15:54","price":560000},{"date":"1397/01/29 16:12","price":561500},{"date":"1397/01/29 17:54","price":562500},{"date":"1397/01/29 18:00","price":563500}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398