کمترین: 
888000
بیشترین: 
891000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
891000
زمان: 
1/29 18:00
قیمت نیم سکه امروز 29 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 891000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 13:06","price":888000},{"date":"1397/01/29 13:30","price":890000},{"date":"1397/01/29 13:54","price":889000},{"date":"1397/01/29 14:54","price":888000},{"date":"1397/01/29 16:12","price":888500},{"date":"1397/01/29 16:36","price":889000},{"date":"1397/01/29 17:54","price":890000},{"date":"1397/01/29 18:00","price":891000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398