کمترین: 
1750500
بیشترین: 
1765500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1765500
زمان: 
1/29 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 29 فروردین 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 1765500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 13:06","price":1753500},{"date":"1397/01/29 13:30","price":1755500},{"date":"1397/01/29 13:54","price":1753000},{"date":"1397/01/29 14:54","price":1750500},{"date":"1397/01/29 16:12","price":1755500},{"date":"1397/01/29 16:36","price":1760500},{"date":"1397/01/29 17:54","price":1763000},{"date":"1397/01/29 18:00","price":1765500}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398