کمترین: 
5360
بیشترین: 
5375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5375
زمان: 
1/29 13:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 29 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 5375 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 12:40","price":5360},{"date":"1397/01/29 13:10","price":5375}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398