کمترین: 
1805000
بیشترین: 
1840000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1840000
زمان: 
1/29 18:00
قیمت سکه امامی امروز 29 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 1840000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 11:36","price":1806000},{"date":"1397/01/29 13:06","price":1825000},{"date":"1397/01/29 13:30","price":1810000},{"date":"1397/01/29 13:54","price":1805000},{"date":"1397/01/29 14:06","price":1810000},{"date":"1397/01/29 14:30","price":1815000},{"date":"1397/01/29 15:54","price":1820000},{"date":"1397/01/29 16:00","price":1825000},{"date":"1397/01/29 16:12","price":1830000},{"date":"1397/01/29 17:12","price":1835000},{"date":"1397/01/29 17:36","price":1838000},{"date":"1397/01/29 18:00","price":1840000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398