کمترین: 
95522.8
بیشترین: 
95590.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95523.9
زمان: 
1/29 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 29 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 95523.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 11:20","price":95590.8},{"date":"1397/01/29 11:30","price":95580.4},{"date":"1397/01/29 11:40","price":95575.4},{"date":"1397/01/29 11:50","price":95577.7},{"date":"1397/01/29 12:00","price":95578.6},{"date":"1397/01/29 12:10","price":95573.4},{"date":"1397/01/29 12:20","price":95564.2},{"date":"1397/01/29 12:30","price":95522.8},{"date":"1397/01/29 12:40","price":95523.4},{"date":"1397/01/29 12:50","price":95523.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398