کمترین: 
2470.6
بیشترین: 
2470.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.6
زمان: 
1/29 09:30
قیمت منات آذربایجان امروز 29 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 2470.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":2470.6}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398