کمترین: 
68.3
بیشترین: 
68.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.3
زمان: 
1/29 09:30
قیمت روبل روسیه امروز 29 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 68.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":68.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398