کمترین: 
13448.7
بیشترین: 
13448.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13448.7
زمان: 
1/29 09:30
قیمت بات تایلند امروز 29 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 فروردین 1397 , 13448.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":13448.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398