کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
1/29 09:30
قیمت ریال عمان امروز 29 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398