کمترین: 
1120
بیشترین: 
1120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120
زمان: 
1/29 09:30
قیمت ریال عربستان امروز 29 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 1120 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":1120}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398