کمترین: 
13971.9
بیشترین: 
13971.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13971.9
زمان: 
1/29 09:30
قیمت دینار کویت امروز 29 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 13971.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":13971.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398