کمترین: 
541.2
بیشترین: 
541.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
541.2
زمان: 
1/29 09:30
قیمت کرون نروژ امروز 29 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 541.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":541.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398