کمترین: 
499.9
بیشترین: 
499.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
499.9
زمان: 
1/29 09:30
قیمت کرون سوئد امروز 29 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 29 فروردین 1397 , 499.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":499.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398