کمترین: 
60
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60
زمان: 
1/29 09:30
قیمت افغانی امروز 29 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":60}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398