کمترین: 
4343.3
بیشترین: 
4343.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4343.3
زمان: 
1/29 09:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 4343.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:30","price":4343.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398